PRIVCACYBELEID VAN BV NOVUM.

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die BV Novum  verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van BV Novum , [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan BV Novum  verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid  te  verwerken.
Wij adviseren je om het  Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
De secretaris van BV Novum. Contact met de secretaris via mail@bvnovum.nl ovv het onderwerp 

2. Welke gegevens verwerkt BV Novum en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
            d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social  media accounts
2.2       BV Novum verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende       doeleinden:: 
a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het     lidmaatschap en de eventuele       opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e         instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen      van de van jou verkregen informatie,
b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van        uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van BV Novum];
c)         je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3       Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met BV Novum en je te informeren over de   ontwikkelingen van BV Novum.

E-mail berichtgeving (opt-out):

BV Novum gebruikt je naam en telefoonnummer om je haar informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van BV Novum  via de Novumgroepsapp mede te delen. Afmelding voor deze informatie is te alle tijden mogelijk via de secretaris.

 

3. Bewaartermijnen

BV Novum] verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

3a. Foto’s

Zonder schriftelijk tegenbericht heeft BV Novum toestemming  om herkenbare foto’s van de  leden te plaatsen op de door de vereniging gebruikte communicatiemiddelen.

 

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft BV Novum passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt BV Novum gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst. 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie van BV Novum kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. BV Novum zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie mail@bvnovum.nl

 

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

3b. Verjaardagen en andere bijzondere aangelegenheden

Zonder schriftelijk tegenbericht heeft BV Novum toestemming  om verjaardagen en andere bijzondere aangelegenheden van de  leden te plaatsen op de door de vereniging gebruikte communicatiemiddelen

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now