BV Novum is ontstaan uit een afscheiding van een subafdeling van de Bond van Minahassa: Maesa.

Deze bond is een wereldwijde vereniging die zijn oorsprong vindt op Celebes (Indonesië).

Het doel van deze bond is gelden in te zamelen die worden gebruikt voor sociale doelen op Celebes. De groei van de vereniging bracht met zich mee dat er mensen lid werden die in het geheel geen binding hebben of hadden met de Bond van Minahassa. Daarom werd in 1988 besloten zich los te maken van deze bond en zo ontstond Novum.

  • De officiële oprichtingsdatum is 1 juli 1983. We bestaan dus al ruim 35 jaar!

Novum startte met een ledenaantal van circa 75. Dit aantal is in de loop van de jaren eigenlijk vrij constant gebleven.

Een aantal  jaar geleden zette echter een achteruitgang in het aantal leden in. Dit zien we bij meer verenigingen. Daarom hebben we onderzocht of intensieve samenwerking met andere verenigingen in Groningen een oplossing kon bieden. Na een aantal verkennende gesprekken met BC Lewenborg leek samenwerking met BC GO het kansrijkst. Met het bestuur an deze vereniging hebben we samenwerking besproken en in concrete vorm voorgelegd aan de leden. Deze samenwerkings met BC GO is uiteindelijk in mei 2019 op de ALV door de leden van Novum afgewezen onder andere vanwege het feit dat BC GO geen concrete toezeggingen wilde doen voor een periode langer dan 1 jaar. En omdat we dan zouden gaan spelen in de nieuwe sporthal van BC GO terwijl de meeste leden sporthal De Brug veel fijner vinden spelen. Onze sporthal wordt ook door veel badmintonners buiten Bv Novum als de beste in Groningen ervaren. Zeker na de vernieuwing van de kantine waarin ons bestuur een belangrijke rol heeft gespeeld bij de tot standkoming en uitvoering hiervan. Waarbij vermeld moet worden dat het initiatief hiervan en het grootste deel van de uitvoering bij Volleybalvereniging Oranje Nassau ligt. Het resultaat mag er zijn!

Bij de start van het seizoen 2013-2014 hadden we nog 63 betalende leden, bij de start van seizoen 2018-2019 was het vaste ledental teruggelopen tot 30 leden met daarnaast ongeveer 10 strippenkaarthouders. Reden voor het nieuwe bestuur om het voortbestaan van Novum tot eerste prioriteit te benoemen.

In seizoen 2018-2019 hebben we meegedaan met de AH-actie, helaas heeft dit geen nieuwe leden opgeleverd, mede door de veranderde opzet van de actie. In het huidige seizoen doen we enthousiast mee met Probeerbadminton.nu, een 10weekse minicursus opgezet door Badminton Nederland. Hiervoor hebben we 15 aanmeldingen gehad en op 6 oktober 2019 zijn we met deze nieuwe groep gestart. De doelstelling van 5 nieuwe vaste leden hebben we inmiddels gehaald! De komende jaren blijft Novum meedoen met deze succesvolle actie.

Hoewel Novum vooral een gezelligheidsvereniging is, heeft de club in het verleden ook 5 teams in de competitie gehad, variërend van de 3e Divisie Bondscompetitie t/m de 3e Klasse Regiocompetitie. Momenteel spelen we met 1 team in de 5e divisie. 

Naast meer leden streven we daarom ook naar 1 of 2 extra competitieteams.

Beter bewegen met badminton

Badminton is een enerverende ervaring voor jong en oud en is gezond voor lichaam en geest.

Niet meer gewoon de pluim vele malen heen en weer slaan, maar scoren en scoren

voorkomen, waarbij de shuttle je in een hoog tempo over de baan jaagt…..

“Je slaat altijd raak bij  Novum"

Badmintonvereniging Novum biedt je als beginner de kans kennis te maken met deze tak

van sport of als (ver)gevorderde wedstrijdspeler je vaardigheden verder te ontwikkelen.

Novum is een relatief kleine club in Groningen met momenteel ruim 30 trouwe leden. Een

gezellige sfeer door een goede balans tussen prestatie en gezelligheid is voor ons

belangrijk.

Novum is aangesloten bij  Badminton Nederland, waardoor de club op elk niveau mee mag

strijden in de landelijke en regionale badmintoncompetitie.

We maken voor wat betreft de contributie en speelsterkte onderscheid in drie categorieën leden:

  1. Jeugdspelers (8-17 jaar)

  2. Recreatieve spelers (>17 jaar)

  3. Competitiespelers (>17 jaar)

  • Daarnaast kan er gekozen worden tussen het spelen met Nylon of Veren shuttles.

  • De basiscontributie voor een recreatieve speler die met Nylon shuttles speelt, bedraagt € 170,- per jaar.

  • De basiscontributie voor een verenspeler is € 230,-

  • Elk lidmaatschap geldt voor 1 verenigingsjaar (seizoen) en loopt automatisch door naar het volgende seizoen. Opzeggen voor het nieuwe seizoen kan alleen schriftelijk en voor 1 juli bij het secretariaat.

 

Waar moeten we zijn?

                                            Novum speelt op zondagmiddag van 13-16 uur in sporthal De Brug aan de Donderslaan

                                            in de wijk Corpus Den Hoorn. Klik hier voor de locatie.
 
                                          Alle categorieën spelen met elkaar, en door elkaar.  Tussen 13:00 en 15:00 wordt er

                                            gedubbeld en gemixt, na 15:00 mag er ook ge-enkeld worden. Tot 16.00u

                                            Het speelseizoen loopt van begin september tot half juni.

Wat bieden wij nog meer?

- Training op de zondag onder begeleiding van gediplomeerde trainer(s).

- Strippenkaart 10x speciaal voor nieuwe leden die maar een beperkt aantal weekenden kunnen spelen gedurende het seizoen.

- Op de zondagmiddag is er de gelegenheid om samen met je kinderen te badmintonnen.

Wat willen wij als vereniging?

Wij willen als relatief kleine club op sportief niveau een prominente rol blijven spelen binnen de stad Groningen. Waarbij wij de zondagmiddag als speelmiddag in de aanbieding hebben, waar andere vereniging veelal op een doordeweekse avond spelen.

Kom kennismaken

Kom eens langs in de sporthal om de sfeer te proeven en sla eens een pluimpje mee.

Om nog niet direct te hoeven besluiten lid te worden zijn de eerste drie bezoeken

gratis, inclusief leenracket en shuttles.

Smaakt dat vervolgens naar meer, neem dan contact met ons op of word direct lid door

het invullen van het aanmeldingsformulier. Hopelijk tot snel op het badmintonveld!

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now