Locaties en tijden

Ons speelseizoen en vaste speeldag

Het speelseizoen loopt van begin september tot eind juni.

De exacte begindatum hangt samen met de 1e schoolweek na de zomervakantie.
Zondag is onze vaste speeldag. Van 13.00 tot 16.00 uur kan er dan door zowel recreanten als competitiespelers

vrij gespeeld worden. Alle groepen spelen met elkaar, en door elkaar.

De locatie

Onze vaste speellocatie is sporthal De Brug aan de Donderslaan, in de Groningse wijk

Corpus Den Hoorn-Noord.
Wie met wie op welke baan speelt (we hebben 7 banen tot onze beschikking) wordt in onderling overleg

geregeld (en dus niet met kaartjes die opgehangen moeten worden).
Als het druk is dan mogen er in principe maar twee games per keer gespeeld worden, om zo iedereen voldoende speeltijd te geven. Als er voldoende ruimte is mag er na 15.00 uur enkel gespeeld worden.

Recreanten- & beginnerstraining

Recreanten en beginners (junioren en senioren) hebben de mogelijkheid om training te krijgen. Elke zondag wordt hiervoor tussen 13:00-14:00 ruimte vrij gehouden.
Onder de bezielende leiding van Jacob Baas worden dan de fijne kneepjes van de badmintonsport bijgebracht. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Er wordt alleen training gegeven als er voldoende belangstelling is.

Extra training voor competitiespelers

Voor competitiespelers wordt er tijdens de competitieperiode een extra trainingsdag geregeld.  Voor deze extra speeldag dienen de spelers zich vooraf op te geven.
Bij voldoende ruimte mogen ook niet-competitiespelers zich opgeven. Voor deze extra speeldag geldt een eigen bijdrage, naast de normale contributie. De hoogte hiervan is o.a. afhankelijk van het aantal spelers.
Als de spelers dit willen dan wordt er training gegeven. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.