bron en contactgegevens

Vanaf zondag 30 augustus 2020 is in verband met een mogelijk contact- of brononderzoek van belang te weten

wie in de sporthal is geweest. 
Iedereen wordt vriendelijk verzocht bij

het betreden van de sporthal zich te registeren. Een paraafje achter je naam

op de presentielijst is voldoende.

Wanneer je geen last hebt van een

van de klachten die op de checklist

staan dan ben je welkom in de sporthal.