top of page

Secretariaat

Barkmolenstraat 89

9723 DC Groningen

tel: 0650661389

E-mail

mail@bvnovum.nl

Speellocatie

Sporthal De Brug
Donderslaan 161, 9728 KX Groningen

Zondagen van 13.00u - 16.00u

Kamer van Koophandel

Handelsregisternummer 40025774

Bankgegevens

Naam: Novum

Rekeningnummer NL63INGB0005665141

bottom of page