Clubgegevens

Secretariaat:

E-mail: mail@bvnovum.nl

Onze vaste speellocatie:

Sporthal De Brug
Donderslaan 161, 9728 KX Groningen

Op zondagen van 13.00u - 16.00u

Kamer van Koophandel:

Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de K.v.K. te Groningen, onder nummer 40025774

Bankgegevens:

ING Bank, rekeningnummer NL63INGB0005665141